موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

دوره های کوتاه مدت مصوب عتف

موسسه آموزش عالی عقیق با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته های زیر و با ظرفیت محدود اقدام به برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد با مدرک مصوب وزارت علوم نموده است.ثبت نام در دوره ها