موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

جلسات دفاع پایان نامه

 

لیست جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1402

 

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

رشته تحصیلی

گروه آموزشی

تاریخ

1

حدیث اسدی

دکتر اردلان شریعت

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

28/02/1402

9 صبح

2

فائزه سهرابی

دکتر اردلان شریعت

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

28/02/1402

9:30 صبح

3

فریده علیزاده

دکتر  مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

28/02/1402

10 صبح

4

سامیا جمشیدیان

دکتر  مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

28/02/1402

10:30 صبح

5

مهتا معین

دکتر احسان حبیبی

مهندسی HSE

فنی و مهندسی

03/03/1402

9:30 صبح

6

سحر آریانا

دکتر سعید نصری

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

04/03/1402

11:00صبح

7

علی اکبر کریمی پور

دکتر احمدرضا شکرچی زاده

مدیریت کسب و کار مالی

علوم انسانی

08/03/1402

15:30بعداز ظهر

8

رحمان شکرالهی

دکتر اردلان محمدی درویش وند

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

فنی و مهندسی 

09/03/1402

14:30بعداز ظهر

9

محمد حسینعلی پور

دکتر محمد باستانی

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

فنی و مهندسی 

1402/03/18

13:00 بعداز ظهر

10

مهشید اسدی

دکتر احمد یوسفی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

فنی و مهندسی 

1402/04/03

10:00 صبح

11

آزاده محمودیان

دکتر سعید نصری

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

فنی و مهندسی 

1402/04/11

11:00 صبح

12

محمد نظری

دکتر  مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/04/07

13:00 بعداز ظهر

13

مینا ترحمی

دکتر صابر رضانژاد

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/04/07

14:00 بعداز ظهر

14

محمدرضا زیدی

دکتر  مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/04/07

15:00 بعداز ظهر

15

محمدرضا قنبریان

دکتر جهانگیر حمیدی

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/04/07

16:00 بعداز ظهر

16

حسین شکل آبادی

دکتر فرناز بهشتی

مدیریت کسب و کار

علوم انسانی

1402/04/10

15:00 بعداز ظهر

17

عادله مخمور

دکتر شکرچی زاده

مدیریت کسب و کار

علوم انسانی

1402/04/22

08:30 صبح

18

مهرداد سخاوت جو

دکتر شکرچی زاده

مدیریت کسب و کار

علوم انسانی

1402/04/22

09:30 صبح

19

امید بهشتی

دکتر فرناز بهشتی

مدیریت کسب و کار

علوم انسانی

1402/04/24

10:00 صبح

20

بهروز جوانبخش

دکتر احمد یوسفی

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

1402/05/01

10:00 صبح

21

بهزاد امیربختیاروند

دکتر راضیه عسگرنژاد 

هوش مصنوعی و رباتیکز

فنی و مهندسی

1402/04/26

10:30 صبح

22

امیر آزاد

دکتر راضیه عسگرنژاد 

مدیریت سیستم های اطلاعاتیIT

فنی و مهندسی

1402/05/07

09:30 صبح

23

امیر پولادخان

دکتر راضیه عسگرنژاد 

مدیریت سیستم های اطلاعاتیIT

فنی و مهندسی

1402/05/07

10:30 صبح

24

یاسین جمالی اصل

دکتر مهران هودجی

مهندسی ایمنی بهداشت(HSE)

فنی و مهندسی

1402/05/11

09:00صبح

25

کاظم زمانی

دکتر شکرچی زاده

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

علوم انسانی

1402/06/01

15:00 بعدازظهر

26

سید یوسف سجادیان

دکتر یوسفی

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

1402/06/06

08:00 صبح

27

صادق رشیدی

دکتر شکرچی زاده

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

علوم انسانی

1402/06/11

10:00 صبح

28

امین شهنی

دکتر عسگرنژاد

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

1402/06/11

11:00 صبح

29

عباس اله یاری

دکتر حمیدرضا حیدری

مهندسی ایمنی بهداشت(HSE)

فنی و مهندسی

1402/06/12

09:00صبح

30

رضا خواجوی راد

دکتر شکرچی زاده

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

علوم انسانی

1402/06/13

10:30 صبح

31

معصومه سلمانی

دکتر شکرچی زاده

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

علوم انسانی

1402/06/13

13:45بعدازظهر

32

کیوان هوشنگی

دکتر باستانی

مهندسی ایمنی بهداشت(HSE)

فنی و مهندسی

1402/06/19

13:00 بعدازظهر

33

محسن صابری

دکتر اتحادی

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

فنی و مهندسی 

1402/06/19

14:00بعداز ظهر

34

فائزه ترکش اصفهانی

دکتر کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/06/20

08:00 صبح

35

مجتبی بهاء الدینی

دکتر قطبی

مهندسی ایمنی بهداشت(HSE)

فنی و مهندسی

1402/06/20

09:00صبح

36

بهرنگ حسینی

دکتر عسگرنژاد

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

1402/06/20

10:00صبح

37

پریناز معینی

دکتر کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/06/20

11:00 صبح

38

حسین پورمبارک

دکتر سعید نصری

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

1402/06/20

12:00صبح

39

مسیب سلطانی

دکتر بهشتی 

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

علوم انسانی

1402/06/20

13:00بعدازظهر

40

جاوید جلالی

دکتر فدایی

مهندسی عمران

فنی و مهندسی

1402/06/20

14:00 بعدازظهر

41

کریم کریمی زاده

دکتر فدایی

مهندسی عمران

فنی و مهندسی

1402/06/20

15:00 بعدازظهر

42

آرمان سلطانی

دکتر کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی-تغذیه

علوم انسانی

1402/06/20

16:00 بعدازظهر

43

مهرداد ادیب متین

دکتر شکرچی زاده

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

علوم انسانی

1402/07/29

16:00بعدازظهر

44

محسن عسگری

دکتر راضیه عسگرنژاد

مدیریت سیستم های اطلاعاتیIT

فنی و مهندسی

1402/11/11

12:00 ظهر

45

محمدحسین عزیز

دکتر راضیه عسگرنژاد

مهندسی نرم افزار

فنی و مهندسی

1402/11/14

09:00 صبح

46

مهدی کیان امیری

دکتر راضیه عسگرنژاد

مدیریت سیستم های اطلاعاتیIT

فنی و مهندسی

1402/11/14

10:00 صبح

47

محمدرضا اقبری

دکتر سعید نصری

مهندسی نرم افزار

فنی و مهندسی

1402/11/14

11:00 صبح