موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

لیست رشته ها به تفکیک مقطع

 1. نرم افزار کامپیوتر
 2. ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
 3. حسابداری
 4. عمران
 5. ساختمان
 1. ایمنی صنعتی و محیط کار
 2. مهندسی اجرایی عمران
 3. مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار
 1. نقاشی (بدون آزمون)
 2. تربیت بدنی (بدون آزمون)
 3. زبان انگلیسی (بدون آزمون)
 4. مهندسی کامپیوتر (بدون آزمون)
 5. مهندسی عمران (بدون آزمون)
 6. مهندسی معماری (بدون آزمون)
 7. مهندسی صنایع (بدون آزمون)
 8. مهندسی شهر سازی (بدون آزمون)
 9. مهندسی مواد و متالوژی (بدون آزمون)
 10. مدیریت صنعتی (بدون آزمون)
 11. مدیریت مالی (بدون آزمون)
 12. مدیریت بازرگانی (بدون آزمون)
 13. حسابداری (بدون آزمون)
 14. ارتباط تصویری 
 15. نوازندگی موسیقی جهانی 
 16. نوازندگی موسیقی ایرانی 
 1. مهندسی عمران - سازه
 2. مهندسی عمران - محیط زیست
 3. مهندسی عمران - ژئوتکنیک
 4. مهندسی منابع آب
 5. مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 6. مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
 7. مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 8. صنایع - مدیریت پروژه
 9. مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
 10. مدیریت کسب و کار- مالی
 11. مدیریت بازرگانی - بازاریابی
 12. فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
 13. گردشگری