موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

هیات امنا

 1. آقای دکتر هادی اکبرزاده ( رئیس هیأت امنا)
 2. آقای دکتر سعید اعظم (نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فن­آوری)
 3. آقای حجت السلام و المسلمین علی رهبر ( روحانی هیأت امنا)
 4. آقای دکتر حیدر علی داوری ( مشاور استاندار اصفهان)
 5. آقای دکتر حمیدرضا صفوی
 6. آقای دکتر بهروز ارباب شیرانی
 7. آقای دکتر مجتبی ازهری
 8. آقای مهندس حسین جعفری جبلی
 9. آقای مهندس محمد حسین غضنفری

 

وظایف و اختیارات هیأت امنا

 1. تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا
 2. پیشنهاد رئیس موسس به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 3. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و آیین­نامه­های لازم بنا به پیشنهاد رئیس موسسه
 4. بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی موسسه
 5. پیشنهاد طرح های توسعه موسسه به هیأت مؤسس برای بررسی و طی مراحل قانونی
 6. تعیین خزانه دار و حسابرس رسمی مؤسسه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب­های موسسه نزد بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض الحسنه و حق برداشت از آن حساب­ها را دارند.
 7. تأیید حساب­ها و ترازنامه سالیانه موسسه با توجه به گزارش حسابرس موسسه و ارسال آن به هیأت موسس
 8. کوشش برای جلب کمک­های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی
 9. تصویب مقررات استخدامی کارکنان موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان در چهاچوب ضوابط و مقررات مربوط
 10. تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات « وزارت»

تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که رئیس موسسه برای هر سال و دوره­ی تحصیلی پیشنهاد می­دهد و ارسال آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهائی