موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

هیات موسس

هیأت مؤسس، بر اساس مصوبه شماره 911 مورخ 11/9/97 شورای گسترش و برناه ریزی آموزش عالی «وزارت» عبارتند از آقایان:

 1. اسدالله کیان ارثی (روحانی)
 2. امیر تائبی هرندی
 3. مجتبی ازهری
 4. محمد حسن عباسی
 5. امراله محمدی جزی
 6. محمد حسین غضنفری
 7. سید علی نکوئی زهرائی
 8. حسین جعفری جبلی

 

وظایف و اختیارت هیأت مؤسس

 1. کسب مجوزهای لازم از «وزارت» و سایر مراجع ذی­صلاح به منظور تأسیس و راه اندازی مؤسسه
 2. تدوین و تصویب آیین نامه داخلی هیأت موسس
 3. معرفی سرپرست واجد شرایط تا انتصاب رئیس قانونی با تأیید «وزارت»
 4. تعیین آن عده از اعضای هیأت امنا که باید توسط هیأت موسس انتخاب و معرفی شوند.
 5. ثبت موسسه در اداره­ی ثبت اسناد و املاک پس از تصویب اساسنامه در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن توسط «وزارت»
 6. فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم اعم از فضای کالبدی، تجهیزات و اعضای هیأت علمی برای شروع و ادامه فعالیت­های موسسه
 7. پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه به هیأت امنا برای تصویب
 8. تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی موسسه و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تصویب
 9. نظارت بر فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه برای تحقق اهداف، وظایف و اختیارات مذکور در ماده 1 و 2 این اسانامه