موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تشکل های دانشجویی

از ابتدای تاسیس و شروع فعالیت موسسه آموزش عالی عقیق تشکل بسیج دانشجوئی شکل گرفت و پایگاه بسیج امام علی (ع) در سال 89 ایجاد گردید. این تشکل دانشجوئی در انجام امور فرهنگی موسسه از جمله برگزاری اردوها، نمایشگاه ها، مسابقات و برگزاری مراسم در مناسبت ها فعال بوده است.