موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

ارتباط با ما

تلفن ها :

ردیف شماره توضیحات
1 45245561 الی 62 تلفن خانه مرکزی
2 45224790 - 45227992 - 45366303 – 45366200 الی 204 تلفن ها
3 45366205 ساختمان شماره دو ( ساختمان آموزشی)
4 45366304 فاکس ( داخلی 26)
5 09909481404 شماره واتساپ موسسه

داخلی ها :

قسمت داخلی قسمت داخلی
دفتر ریاست 11 معاون آموزشی 21
آموزش 14 معاون دانشجویی 22
مدیر آموزشی 15 حراست 22
امور مالی 16 معاون اداری و مالی 23
امور دانشجویی 17 تحصیلات تکمیلی 24
فناوری اطلاعات 18 اتاق اساتید 25

آدرس :

ساختمان دبیرخانه:

شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی سه شرقی، طبقه پنجم مجموعه اداری ساختمان شهرداری، پلاک 25، کد پستی: 8314745563

ساختمان آموزشی :

شاهین شهر، بلوار شهید بهشتی ( مخابرات سابق)، فرعی یازده غربی، پلاک 35 صندوق پستی دانشگاه: 447

پست الکترونیکی:

info@aghigh.ac.ir