موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

صندوق رفاه دانشجویی

 1. جهت دریافت وام صندوق رفاه دانشجوئی لازم است برای هر ترم در بازه زمانی اعلام شده توسط امور رفاهی موسسه اقدام شود. (لازم به ذکر است که تحویل مدارک به منزله اعطای وام نمی باشد) تبصره: به دانشجویان ترم اول و مشروط وام تعلق نمی گیرد .
 2. مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام صندوق رفاه :
  1. طی نمودن مراحل مشخص شده در زیر جهت درخواست و ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه به ترتیب و با توجه به قرار گرفتن در هر کدام از گروه های الف، ب و ج.
  2. تعهد محضری (با ضامن کارمند یا بازنشسته)

 

جهت درخواست و ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه با توجه به قرار گرفتن در هر کدام از گروه های زیر اقدام به ثبت نام نمائید:

گروه الف- دانشجویانی که هیچ گونه سابقه ای در صندوق رفاه دانشجویان در هیچ مقطعی نداشته اند.

گروه ب- دانشجویانی که در یکی از مقاطع قبلی خود اقدام به دریافت وام صندوق رفاه نموده اند.

گروه ج- دانشجویانی که در مقطع کنونی خود برای چندمین بار اقدام به دریافت وام صندوق رفاه می نمایند.

مراحل ثبت درخواست وام در گروه الف:

 1. مراجعه به لینک https://bp.swf.ir/bp/RegisterUser.aspx و درج کد ملی و تاریخ تولد (حتما در این مرحله از مرورگر Firefox استفاده نمایید)
 2. تکمیل موارد خواسته شده و ذخیره موارد. (نکته: کد موسسه آموزش عالی عقیق: 5070)
 3. تماس با امور رفاهی موسسه و اطلاع ثبت درخواست جهت تائید دانشجو توسط موسسه و یا اینکه منتظر تائید توسط موسسه بمانید.
 4. پس از تائید ثبت اطلاعات توسط موسسه، وارد لینک https://bp.swf.ir شده و سپس وارد پورتال دانشجویی خود شوید.
 5. تغییر رمز عبور و موارد خواسته شده
 6. انتخاب سربرگ "درخواست وام"
 7. انتخاب گزینه وام شهریه
 8. قبول قوانین صندوق رفاه پس از مطالعه آن از طریق لینک قرار داده شده
 9. سپس درخواست خود را ثبت نمائید و منتظر اعلام نتیجه از طریق پیامک و یا کارشناس صندوق رفاه موسسه باشید.

نکته: نام کاربری کلیه دانشجویان، کد ملی به صورت 10 رقم عددی و بدون خطوط بین آن می باشد. 
کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همان کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدید همان 10 رقم عددی کد ملی است.

مراحل ثبت درخواست وام در گروه ب:

 1. به لینک https://bp.swf.ir مراجعه کنید و سپس وارد پورتال دانشجویی خود شوید.
 2. از منوی اطلاعات دانشجو اقدام به ثبت درخواست مقطع جدید نمائید.
 3. پس از آن موارد خواسته شده را تکمیل و آنها را ذخیره نمائید. (نکته: کد موسسه آموزش عالی عقیق: 5070)
 4. با امور رفاهی موسسه تماس حاصل نمائید و ثبت درخواست جهت تائید دانشجو توسط موسسه را اطلاع دهید و یا اینکه منتظر تائید توسط موسسه بمانید.
 5. پس از تائید ثبت اطلاعات توسط موسسه، وارد لینک https://bp.swf.ir شده و مجددا وارد پورتال دانشجویی خود شوید. 
   
 6. انتخاب سربرگ "درخواست وام"
 7. انتخاب گزینه وام شهریه
 8. قبول قوانین صندوق رفاه پس از مطالعه آن از طریق لینک قرار داده شده
 9. سپس درخواستتان را ثبت نمائید و منتظر اعلام نتیجه از طریق پیامک و یا کارشناس صندوق رفاه موسسه باشید.

نکته: نام کاربری کلیه دانشجویان، کد ملی به صورت 10 رقم عددی و بدون خطوط بین آن می باشد. 
کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همان کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدید همان 10 رقم عددی کد ملی است.

مراحل ثبت درخواست وام در گروه ج:

 1. به لینک https://bp.swf.ir مراجعه کنید و سپس وارد پورتال دانشجویی خود شوید.
 2. انتخاب سربرگ "درخواست وام"
 3. انتخاب گزینه وام شهریه
 4. قبول قوانین صندوق رفاه پس از مطالعه آن از طریق لینک قرار داده شده
 5. سپس درخواستتان را ثبت نمائید و منتظر اعلام نتیجه از طریق پیامک و یا کارشناس صندوق رفاه موسسه باشید.

نکته: نام کاربری کلیه دانشجویان، کد ملی به صورت 10 رقم عددی و بدون خطوط بین آن می باشد. 
کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همان کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدید همان 10 رقم عددی کد ملی است.

 

فرم سند تعهد نامه دانشجویی