موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدارک مورد نیاز

مدرک نظام وظیفه شامل یکی از موارد زیر می باشد:

  1. کارت پایان خدمت
  2. کارت معافیت
  3. مشمول (اخذ معافیت تحصیلی دانشجویی)

مدارک موردنیاز برای دانشجویان مشمول جهت دریافت معافیت تحصیلی به شرح زیر می باشد:

  • یک قطعه عکس
  • کپی صفحه اول شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی مدرک تحصیلی مقطع قبل
  • در صورت انصراف از مقطع مشابه، گواهی انصراف از تحصیل نیز موردنیاز می باشد.