موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

رئیس جدید هیات موسس

08 تیر 1400

در جلسه ی هیات موسسه که در روز پنج شنبه مورخ 3/4/1400 و با حضور اعضا هیات موسس برگزار گردید، ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات و تلاش های دلسوزانه مرحوم استاد سید علی نکوئی زهرائی در جهت راه اندازی، تاسیس و حفظ اعتلای موسسه آموزش عالی عقیق، یاد و خاطره آن مرحوم را زنده نگه داشته و جناب آقای دکتر امراله محمدی جزی به عنوان رئیس جدید هیات موسس انتخاب گردیدند.

دانشگاه عقیق ضمن تبریک به جناب آقای دکتر محمدی جهت این انتصاب، توفیق خدمت و سربلندی و موفقیت موسسه را آرزومند است.